ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอเชิญผู้สนใจร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ


ขอเชิญผู้สนใจร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 56 ตัว และนำโค-กระบือไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคราโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กำหนดเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-07-18 09:25:55
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6