ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร » แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562


แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 


ให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
กรณี ท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้พิมพ์เอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาที่วิทยาเขต (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา) ดังนี้ 
* นครราชสีมา       ส่งวันที่ 3 สิงหาคม 2562 
* ขอนแก่น            ส่งวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
* สกลนคร             ส่งวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
* สุรินทร์               ส่งวันที่ 10 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวสมพร อินบุญเชิด โทร 044-233000 ต่อ 2361 E-mail : somporn.in@rmuti.ac.th

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2019-07-11 13:38:28
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1