ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลที่เกียวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด


ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯดังกล่าว ส่งที่ ตู้ ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 และสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://www.senate.go.th ภายในวันที่ 11 ก.ค. นี้

รายชื่อผู้ที่รับการเสนอชื่อฯ ดูได้ที่ไฟล์แนบ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-07-10 15:20:01
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1