ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 11.00?น. ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา
าวน์โหลดกำหนดการ
าวน์โหลดเกณฑ์และใบสมัคร การประกวดพานไหว้ครู

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-07-01 10:58:46
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2