ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)                                                         
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!)
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!) 
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!) 
สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการหลังจาการประกาศรายชื่อหอพัก คลิก !!!

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-06-24 19:37:58