ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-06-21 13:15:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1