ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 6 กลุ่ม


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จำนวน  6 กลุ่ม  ดังเอกสารแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-06-18 10:59:01
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1