ข่าวประกวดราคา » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม  โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม  จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-06-05 18:14:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1