ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)                                                        
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!)
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!)
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!)
สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการหลังจาการประกาศรายชื่อหอพัก คลิก !!!

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-06-04 19:29:37