ข่าวบริการนักศึกษา » ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจาปีการศึกษา 2562


ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจาปีการศึกษา 2562

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-05-24 09:02:26
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1