ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ของ ศอ.จอส.จ.นม


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การรับสมัครจิตอาสาพระราชทานในระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.62 เดิมจากหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เป็นอาคารสุรพัฒน์2 มทส. ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. สมัครได้ทุกคนจากทุกจังหวัด โดยเตรียมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานการสมัคร

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-05-23 05:09:40
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1