ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS)
รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562


อ่านรายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

ปริ้นใบสมัคร ทปอ. โปรดคลิกที่นี่

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-05-10 16:49:58