ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำเขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย นครราชสีมา


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำเขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย นครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกองนโยบายและแผน ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ผู้สนใจติดตามรายละเอียดและเกณฑ์การสมัคร  ดังเอกสารแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-05-03 18:13:28
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5