ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สอบคัดเลือกวันที่ 26 เมษายน 2562 ท


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : 
ระบบรับตรง (รอบที่ 2)

(สอบคัดเลือกวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา)


อ่านรายละเอียดประกาศการรับ โปรดคลิกที่นี่


ปริ้นใบประวัติเข้าห้องสอบได้ที่นี่

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-04-30 16:45:39