ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรงรอบที่ 2 (สมัครระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : 
ระบบรับตรงรอบที่ 2

(สมัครระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา)


อ่านรายละเอียดประกาศการรับ โปรดคลิกที่นี่


ปริ้นบัตรเข้าห้องสอบได้ที่นี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
Tel.044233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-04-25 15:37:44