ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดการประกวดหนังสั้น "ภัยการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดการประกวดหนังสั้น(Shot Film) และ การประกวดแอนิเมชั่น (Animation)  ในหัวข้อ "ภัยการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท  แบ่งเป็นประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป เป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิด 3 คน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดแนบตามประกาศ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-04-19 16:12:08
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1