ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-04-04 16:59:09
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2