ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยฯ » ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

โดย นางสาวนินณา ชูเชิด ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2019-02-15 09:23:00
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1