ราคากลาง » ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-01-28 17:42:45
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2