ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่ง Electrical Engineer ของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2019-01-23 15:34:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1