ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของ บริษัทรักษาความปลอดภัยพีซีเอส และฟาซิลิตี้เซอร์วิสเซส จำกัด (PCS)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2019-01-23 15:30:26
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1