ข่าวบริการนักศึกษา » ตารางการเข้าฝึกภาคสนามนักสึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 - 5 ประจำปีการศึกษา 2561


ตารางการเข้าฝึกภาคสนามนักสึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 - 5  ประจำปีการศึกษา 2561


ชั้นปี

ผลัดที่

ห้วงการฝึก

สถานที่ฝึก

ปี 3 ชาย

1

9-12 มกราคม 2562

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

ปี 3 หญิง

1

25-26 มกราคม 2562

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

ปี 4 ชาย

5

5-11 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายฝึก นศท.(เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 4 หญิง

8

4-7 มีนาคม 2562

ค่ายฝึก นศท.(เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 1 ชาย

5

5-11 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายฝึก นศท.(เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 5 หญิง

3

21-24 มกราคม 2562

ค่ายฝึก นศท.(เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-01-07 11:35:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2