ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยฯ » ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

โดย นางสาวนินณา ชูเชิด ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2019-01-04 16:19:23
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1