ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลคะแนนประเมินด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โดย สัมมาวดี เอื้อธรรมถาวร ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-12-28 09:31:52
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1