ข่าวประชาสัมพันธ์ » มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่๑ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่๑
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทุนสนับสนุนกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
-- วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ --
ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ นครราชสีมา
คลิกดาวน์โหลด
>>ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่๑
>>กำหนดการ
>>ใบสมัคร
>>บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด
>>ใบสมัครรายบุคคล
>>หนังสือมอบอำนาจ
>>หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้ประกวด
>>แบบฟอร์มคำขอประท้วง

รายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์วัฒนธรรม กกองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๓๔๐ ๒๓๔๑
เว็บไซต์ : www.rmuti.ac.th |FB : ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Line : กองพัฒนานักศึกษา

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-12-27 09:23:47
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6 ไฟล์ที่ 7 ไฟล์ที่ 8