ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน


ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน

โดย นางสาวนินณา ชูเชิด ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-12-18 11:12:32