ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 ( GEPOT?9 )


บริษัท อิงลิชออนไลน์  จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ  เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 ( GEPOT?9 ) ผ่าน www.EngTest.net ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เข้าทดสอบแบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  25 ธันวาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม (ดังเอกสารแนบ)  หรือ สอบถาม คุณจุฑามาส  โทร. 09 9216 4321

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-12-17 15:44:01
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1