ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » มจพ. ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น


   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญบุคคลร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561  เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ม.ค.62  โดย(คุณสมบัติตามเอกสารแนบ)   ผู้สนใจสามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนนี้ ? วันที่ 28 ธ.ค.61 โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/AL3.html  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายงานเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น โทร 0 2555 2000 ต่อ 1314 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-12-17 12:00:42
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1