ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยฯ » ประกาศรับย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

โดย นางสาวนินณา ชูเชิด ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-11-29 16:20:50
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1