ข่าวบริการนักศึกษา » แจ้งให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561


แจ้งให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 13 - 30  พฤศจิกายน  2561

โดย นางสาวฐาณิญา ทองประสาร ,งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ลงประกาศ 2018-11-14 15:24:33