ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประชาสัมพันธ์หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับหังสือจาก จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เลขที่ ศธ 0501(1)/ว.1377  เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน  6 เรื่อง

          งานประชาสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์หนังสือดังกล่าวให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้ทราบ ประกอบไปด้วย

1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จำนวน 2 เรื่อง

2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง

3.หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 เรื่อง

4. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-11-09 11:39:27
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4