ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-11-08 15:52:36