ข่าวบริการนักศึกษา » ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36


เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬา"ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2561

และขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36
รอบ 1 สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รับเสื้อ 30 พศจิกายน 2561
รอบ2?สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รับเสื้อ 4? ธันวาคม 2561
ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
โทรศัพท์ 044-233059, 044-233000 ต่อ 2300โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-11-07 12:37:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2