ข่าวบริการนักศึกษา » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายละเอี่ยดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-11-05 14:15:53
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2