ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ระบบโควตา)


คลิกเพื่อดูคุณสมบัติการสมัครคัดเลือก  :  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


สมัครคลิกที่นี่

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-10-31 16:06:23