ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดในโครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานครั้งที่ 2 ตอน ขุมพลังสร้างชุมชน


          รายการ Happy Time โดย บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ร่วมกับ โครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มชุมชน  หรือประชาชนผู้สนใจ  ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และสามารถนำมาสร้างรายได้แก่ตนเองหรือแก่ชุมชน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน  ในโครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานครั้งที่ 2 ตอน ขุมพลังสร้างชุมชน  ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

           โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ? วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รอบชิงชนะเลิศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  สนใจส่งผลงานเข้าแข่งขันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rmuti.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Happy Time นครราชสีมา  โทร. 044-393684  

 

การคัดเลือกผลงาน

คัดเลือกโดยบุคคลกลาง ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน

อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ตัวแทนจากองค์กรเอกชน เป็นต้น โดยคัดเลือกผลงานจากทุกภาค จำนวน 10 ผลงาน เพื่อมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้เข้าชมงานในรอบชิงชนะเลิศ

 

แนวการคัดเลือก

รอบแรก                  - ตัดสินจากรายละเอียดในใบสมัคร

                              - รายละเอียดผลงาน ภาพถ่ายผลงานที่ประดิษฐ์ หรือ คลิปวีดีโอ

รอบชิงชนะเลิศ          - ตัดสินจากการนำเสนอ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นประกอบสำเร็จสมบูรณ์จริง

                             - การจัดบอร์ด นิทรรศการ แสดงผลงาน

                             - การ Present ผลงาน การตอบคำถามคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

          1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดคิดขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

          2. สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นต้องมาจากวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่เท่านั้น และต้องไม่เป็นวัสดุที่มี อันตรายหรือมีพิษต่อร่างกาย

          3. สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นต้องสามารถนำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้จริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ประหยัดพลังงานอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย

          4. ส่งใบสมัคร โดยเขียนข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน ตามรายละเอียดดังนี้

                   4.1 ชื่อผลงาน

                   4.2 แนวคิดในการประดิษฐ์คิดค้น

                   4.3 วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์

                   4.4 รายละเอียดขั้นตอนการทำสิ่งประดิษฐ์

                   4.5 การนำไปใช้ การสร้างรายได้ การลดและประหยัดพลังงาน

                   4.6 ภาพถ่ายของสิ่งประดิษฐ์ หรือ คลิปวีดิโอ

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงาน  ได้  2 ช่องทาง  ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ 

สถานีวิทยุ Happy Time นครราชสีมา เลขที่ 1242/2 ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ครราชสีมา 3000

2. ทาง e-mail.  : happytimekorat@hotmail.com  

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-10-31 11:51:13
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2