ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการฝึกภาคทฤษฎี (ภาคที่ตั้ง) สังกัด มทร.อีสาน นครราชสีมา


กำหนดการฝึกภาคทฤษฎี (ภาคที่ตั้ง) สังกัด มทร.อีสาน นครราชสีมา
ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2561
ชั้นปีที่ 4 และ 5 ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2561
*เอกสารการฝึก*
*เรื่องค่าใช้จ่าย*
#ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าฝึกภาคปกติ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 พร้อมรับเอกสารหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ได้ที่ แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2 ตึกกองพัฒนานักศึกษา

ชั้นปีที่ 1,3 ( รวมค่าใช้จ่าย 1,770 บาท)
- ค่าอาหาร 33 มื้อๆละ 40 บาท รวม 1,320 บาท บาท
- ค่าดำเนินการ/สาธารนูปโภค 300 บาท
- ค่าสวนสนาม 100 บาท
- สายรัดข้อมือ 50 บาท
ชั้นปีที่ 2 ( รวมค่าใช้จ่าย 1,890 บาท )
- ค่าอาหาร 33 มื้อๆละ 40 บาท รวม 1,320 บาท บาท
- ค่าดำเนินการ/สาธารนูปโภค 300 บาท
- ค่าสวนสนาม 100 บาท
- สายรัดข้อมือ 50 บาท
- ค่าโดดหอ 120 บาท
ชั้นปีที่ 4-5 (ศฝ.ดำเนินการ)
-เก็บค่าใช้จ่าย 1,600 บาท(รวมสายรัดข้อมือ)
*หนังสือขอเวลาเรียน*
นศ.วิชาทหารชั้นปีที่ 1- 3 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
นศ.วิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
นศ.วิชาทหารชั้นปีที่ 1- 3 ทุกคณะ
นศ.วิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ทุกคณะ
#ให้นักศึกษามารับหนังสือขอเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่ แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2 ตึกกองพัฒนานักศึกษา

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-10-30 10:41:58
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5