ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-10-19 16:39:15