ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2


(รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2561)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-10-19 11:11:16