ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง "มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์"


ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

"มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์"

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 22.00 .?? มทร.อีสาน นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.กำหนดการโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง

2.ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงของนักศึกษา?2561

3.หลักเกณฑ์การประกวดกระทง

4.หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษ์ไทย

5.ใบสมัครการประกวดกระทง

6.ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษ์ไทย

7.แบบคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง

8.ใบรับรองระบบไฟฟ้า

9.แบบฟอร์มการอธิบายแนวคิดการประดิษฐ์กระทง

10.หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักศึกษา มทร.อีสน นครราชสีมา

11.ใบสมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-10-17 15:11:38