ข่าวประกวดราคา » ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง)


ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง)

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-10-16 10:20:59
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1