ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปีเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ


ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   ที่มีอายุระหว่าง  50 ถึง 70 ปี  

เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อรับอุปกรณ์สำหรับส่งตรวจคัดกรอง  พร้อมรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 1  (อาคารตรงข้ามกับอาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้าเวลา 09.00  น. ถึง 11.30  น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. และส่งอุปกรณ์สำหรับส่งตรวจคัดกรองที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ วันที่ 19 ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น.  เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป   

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-10-01 12:31:02
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2