ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน
ร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 09.30 น.
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
กำหนดการ
ดาวน์โหลดเพลงเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม 

การแต่งกาย
1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
2. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-10-01 11:09:03
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1