ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา


ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา

วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๑.๐๐ น.  

ณ อาคาร ๖  ชั้น ๑  แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ 

(อาคารตรงข้ามอาคาร ๓๕ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  

ดำเนินการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์

และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  


สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งแบบตอบรับฯภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร ๖ ชั้น ๑ หรือ Email : dosd_rmuti@hotmail.com 

เพื่อส่งรายชื่อให้ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ โทร. ๒๓๙๐, ๒๓๙๒


ดาวน์โหลดเอกสาร ๑.แบบตอบรับ    ๒.ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  ๓.รายละเอียดการตรวจสุขภาพ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-10-01 10:17:20
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3