ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๙ ชั้น ๓) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๙ ชั้น ๓) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

โดย นายพงศ์พล ภูจ่าพล ,กองคลัง งานพัสดุ วันที่ลงประกาศ 2018-09-19 15:39:01
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1