ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า


รายละเอียดดังไฟล์แนบ

โดย รัตนา ลักษณะจันทร์ ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-09-17 09:22:57
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1