ราคากลาง » ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง?

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-09-13 16:20:58
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1