ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-09-12 14:17:43
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2