ข่าวบริการนักศึกษา » แจ้งนักศึกษาวิชาทหารวิชาทหารที่ได้รายงานตัว ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนให้นักศึกษาวิชาทหาร ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21


แจ้งนักศึกษาวิชาทหารวิชาทหารที่ได้รายงานตัว ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนให้นักศึกษาวิชาทหาร ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

โดยสามารถ Download เอกสารกรอกข้อมูลได้ที่ไฟล์แนบ 

และให้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 


กำหนดส่งเอกสาร วันที่ 22-29 สิงหาคม 2561 

เวลาราชการฯ (ยกเว้นวันหยุด) ณ ชั้น 2 ห้องวิชาทหาร ตึกกองพัฒนานักศึกษา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารณี เปลื้องสันเทียะ 095-751-5222 

หมายเหตุ 1. นักศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลวันที่ด้านล่าง

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-08-21 10:27:16
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1