ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ


             ด้วย สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ จะดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ  จึงขอให้องค์กร/หน่วยงานต่างๆ  เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัล  โดยสามารถเสนอรายชื่อ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561  รายละเอียดดังแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-08-18 13:03:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2